Przetargi

          

W związku z planowanym projektem  „Opracowania i budowy robota kolaborującego z zaawansowanymi układami skanowania otoczenia” zapraszamy do składania ofert na opracowanie i wykonanie "układu sterowania robota kolaborującego".Realizacja projektu jest planowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa I „Wsparcie prac B+R przez przedsiębiorstwa’, Działanie 1.1. „ Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

 

 Zapytanie ofertowe 001/2017.

 

 Formularz oferty 001/2017

 

Rozstrzygnięcie wyboru dostawcy na opracowanie i wykonanie "układu sterowania robota kolaborującego" w ramach projektu " Opracowanie i budowa robota kolaborującego z zaawansowanymi układami skanowania otoczenia".

 

Rozstrzygnięcie Zapytanie ofertowe 001/2017.